45-minutersregeln

45-minutersregeln är baserad på det faktum att man inte kan koncentrera sig på samma sak hur länge som helst.

Hur länge vi orkar koncentrera oss på en sak åt gången beror på vem vi är, vår energinivå, störningar och typ av uppgift. Men en bra grundregel är att utgå från att vi orkar vara fokuserade i 45 minuter på samma sak. Därför är det klokt att se till att uppgifter normalt inte tar mer än 45 minuter att utföra. Längre uppgifter kan man dela upp i block som tar ungefär 45 minuter. På så sätt så är det lättare att behålla fokus och göra klart en sak innan man påbörjar nästa.

45 minuter kan också de flesta klara av att hålla sig borta från mail och telefon för att verkligen fokusera på det som behöver bli gjort.

Sen beror det på vad som ska göras. Är en uppgift att klippa gräset och det tar en och en halv timme så behöver du inte nödvändigtvis dela upp uppgiften. Det gör kanske inte så mycket om du är lite ofokuserad på slutet.

Så rent praktiskt när du tilldelar dig själv en uppgift så gör som så att du funderar på om du vet vad som ska göras, om du klarar av att göra det vid ett tillfälle och ungefär hur lång tid det tar att göra det. Är uppgiften för lång, så gör den till ett enkelt projekt istället.

Vissa uppgifter kan vara svåra att dela upp, tex att skriva en bok. Jag ska ge ett exempel på hur det kan delas upp initialt. Sen kommer uppgifter att tillkomma. Några kanske man tar bort då man ändrar sig.

Exemplet om att skriva en bok passar ganska bra eftersom det kan användas även för att skriva avancerade offerter, uppsatser eller en massa andra dokument. Så ett exempel på hur man kan dela upp jobbet för att hitta lämpliga uppgifter

◆ Planera projektet att skriva boken
⁃ Skriv en synopsis om vad som är klart om handlingen (max 1 A4)
⁃ Planera in tid för att skriva
⁃ Notera vilka verktyg som behövs
⁃ Prata med chefen/partnern om att frigöra tid

◆ Sök information om ämnet.
⁃ Hitta minst 3 vettiga länkar till källor på nätet
⁃ Gå igenom tidigare anteckningar
⁃ Ta reda på om det finns någon att ringa för mer information
⁃ Kolla vad som tidigare har skrivits om ämnet
⁃ Sök information om vad den tilltänkta målgruppen kan tänkas vilja ha

◆ Börja skriva
⁃ Skriv minst en sida/en stund om dagen (återkommande uppgift)
⁃ Hitta på ett namn på Första kapitlet.
⁃ Skriv en mening (ibland handlar det bara om att börja så kommer resten själv)
⁃ Planera in tid för din första stunds skrivande