Projekt

Ett projekt är allt som kräver mer än en aktivitet för att uppnå målet. För att lyckas med projektet så måste det ha väldefinierat mål. Det går inte att lyckas med något om man inte vet vad man vill uppnå. Det krävs ofta en planering kring det hela också.

Ur produktivitetssynpunkt kan vi också prata om ett enkelt projekt. Det är när det inte krävs målformulering, planering etc.