45-minutersregeln

45-minutersregeln handlar om att man bör försöka avgränsa uppgifter så att de inte tar mer än ca 45 minuter att utföra. Vill du veta mer om hur du kan tillämpa 45-minutersregeln så finns det som ett av verktygen på Svensk Produktivitet.